Servicii de contabilitate – Ziberline Consulting

ZIBERLINE CONSULTING

SERVICII DE CONSULTANTA
FISCALAZIBERLINE CONSULTING

SERVICII DE SALARIZARE SI
RESURSE UMANEZIBERLINE CONSULTING

SERVICII DE CONTABILITATEServicii de Contabilitate Cluj

In general, serviciile de contabilitate se refera la o gama larga de activitati de intocmire, culegere si inregistrare de documente si de interpretare a rezultatelor. Aceste servicii presupun:

 • Contabilitatea registrului de casa;
 • Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli si inregistrarea acestora;
 • Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare) si inregistrarea acestora;
 • Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie si inregistrarea acestora;
 • Completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant, inregisrarea acestora;
 • Intocmirea de state de plata, pontaje;
 • Completarea registrului de evidenta a salariatilor, etc.;
 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale.

Contact

SEDIU : Str. Cetatii, Nr.331A, Et. 1, Ap 8 Loc. Floresti, Jud: Cluj COD:407280


0743-144.011 | 0364-153.193


office@ziberline.ro

Politica Cookie
Politica de confidentialitate

Site realizat de Global Marketing IT

Partener Business Tot ce iubesc

Certificat de apreciere pentru Calitatea Serviciilor Oferite

Copyright Ziberline @ 2020. All rights reserved.