Rambursarea TVA in 2016 – Ziberline Consulting

Rambursarea TVA in 2016

februarie 12, 2020 0
rambursarea-tva-in-2016-52.jpg

Rambursarea TVA in 2016

Rambursarea TVA, conform Codul Fiscal, inseamna restituirea sumei negative de taxa de la bugetul de stat. Acest mecanism permite mentinerea caracterului neutru al taxei asupra patrimoniului persoanei impozabile. Procedura este reglementata de O.M.E.F. nr. 1857/2007.
Rambursarea poate fi solicitata doar pentru operatiunile impozabile, nu si de catre persoanele impozabile scutite de plata TVA.
Pentru ca aceasta procedura sa poata fi initiata, contribuabilii trebuie sa depuna Decontul de TVA (Declaratia 300) la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, dar si prin mijloace electronice, la termenele prevazute de Noul Cod fiscal.

Fiscul grupeaza deconturile de TVA, in vederea procesarii lor, in doua categorii, si anume:

  • Deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata);
  • Deconturi cu sume negative (cu optiune de rambursare sau fara optiune de rambursare, adica sumele vor fi reportate in decontul perioadei urmatoare).

PROCEDURA DE RAMBURSARE

Orice persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare. In acest sens, aceste persoane trebuie sa bifeze caseta corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare (formularul 300), decontul fiind si cerere de rambursare. De asemenea, ele pot cere reportarea soldului sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare.
Prevederile Ordinului ANAF nr. 3699/2015 se aplica incepand cu deconturile de TVA depuse dupa data de 1 ianuarie 2016. In schimb, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare dupa data de 1 ianuarie vor fi rezolvate potrivit procedurii in vigoare la data depunerii lor.

GRADUL DE RISC FISCAL

In 2016, deconturile cu sume negative de TVA pentru care se solicita rambursarea TVA se vor solutiona in functie de gradul de risc fiscal al contribuabilului, cu inspectie fiscala ulterioara ori anterioara rambursarii.

Exista, in acest sens, trei situatii posibile:

  • in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, emisa de compartimentul de specialitate in termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului;
  • in cazul deconturilor de TVA, depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, incadrate la risc fiscal mediu – cu analiza documentara;
  • in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspectie fiscala anticipata.

CONTESTATIA FISCALA

Procedura de contestare a actelor administrative fiscale a fost si ea modificata de noul Cod fiscal. Mai precis, incepand din acest an, contribuabilii au la dispozitie 45 de zile, in loc de 30, pentru formularea contestatiei fiscale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact

SEDIU : Str. Cetatii, Nr.331A, Et. 1, Ap 8 Loc. Floresti, Jud: Cluj COD:407280


0743-144.011 | 0364-153.193


office@ziberline.ro

Politica Cookie
Politica de confidentialitate

Site realizat de Global Marketing IT

Partener Business Tot ce iubesc

Certificat de apreciere pentru Calitatea Serviciilor Oferite

Copyright Ziberline @ 2020. All rights reserved.